آموزش،تحصیلات تکمیلی
1398/8/14 سه‌شنبه
ارزشیابی در سيستم گلستان از کاربری دانشجو فعال مي باشد
ارزشيابی اساتيد از تاريخ 11/ 08/ 98 الی 13/ 09/ 98

.

به اطلاع دانشجويان گرامی می رساند ارزشيابی اساتيد از تاريخ 11/ 08/ 98 الی
 13/ 09  /98  از مسير زير در سيستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور و از کاربری دانشجو  فعال مي باشد :

ارزشيابی-----استاد-------ارزشيابیhttps://reg.pnu.ac.ir/home/Default.htm

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر