آموزش،تحصیلات تکمیلی
1398/11/30 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع ارشد:
درخصوص اخذ دروس دانشپذیری

.

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع ارشد:

دانشجویانی که دروس افتاده دانشپذیری دارند موظف هستند در ترم های بعدی فقط دروس مذکور را اخذ و پاس نمایند و به هیچ عنوان از دروس اختیاری جایگزین استفاده ننمایند.

**واحد تحصیلات تکمیلی**

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر