آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/2/15 دوشنبه
روابط عمومی دانشگاه پیام نورماهدشت

.

📌 نحوه ورود دانشجویان⬅️
  نام کاربری: شماره دانشجویی
 رمز عبور :شماره دانشجویی

آدرس سامانه 👇
🌐  http://lms.alborz.pnu.ac.ir
     


        🌸روابط عمومی 🌸
💐دانشگاه پیام نورماهدشت💐

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر