آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/3/25 یکشنبه
دروس استاد دکتر فرهاد محمدی نژاد پاشاکی
دروس استاد دکتر فرهاد محمدی نژاد پاشاکی

.

امتحان پایان ترم درس حفظ سی جزء قرآن کریم با استاد آقای دکتر فرهاد محمدی نژاد پاشاکی بصورت آنلاین در سامانه lmsبرگزار می گردد تاریخ وساعت آزمون همان زمانی است که سازمان مرکزی در پرینت انتخاب واحد ثبت کرده است.

دانشجویانی که از آزمون پایان ترم درس حفظ سی جز قرآن کریم با استاد آقای دکتر فرهاد محمدی نژاد پاشاکی جامانده اند روز 7تیر ماه ساعت 10صبح آزمون مجدد بصورت آنلاین برگزار می گردد.(آخرین مهلت )

آخرین مهلت تحویل تحقیق دروس استاد آقای دکتر فرهاد محمدی نژاد پاشاکی 24خرداد ماه می باشد.

f_mohamadinejad@yahoo.com
09127479171


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر