آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/4/2 دوشنبه
قابل توجه دانشجویان :
قابل توجه دانشجوياني كه دروس خود را در اين نيمسال 3982 از مركز الكترونيكي با كد 5308 انتخاب كرده اند

.

قابل توجه دانشجوياني كه دروس خود را در اين نيمسال 3982 از مركز الكترونيكي با كد 5308 انتخاب كرده اند
1- براي اطلاع از نحوه ارزشيابي پايان نيمسال خود به تالاراعلانات دروس خود مراجعه نماييد.
2-براي شركت در آزمون ابتدا صفحه درس را بروزرساني نماييد تاآخرين تغييرات آزمون رامشاهده نماييد (بروزرساني در كامپيوترهاي شخصي با فشردن كليدهاي ميانبر CTRL+F5  و در تلفن هاي همراه با برگشت به صفحه قبل و ورود مجدد به صفحه درس انجآم خواهد شد)


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر