آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/4/8 یکشنبه
با عنایت به ارائه دروس جایگزین پایان نامه در ترم تابستان 99-98
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای سال 96 و به قبل :

.

در صورتی که دانشجویی یک عنوان درس با پایان نامه دارند می توانند تا تاریخ 10/4/99 درخواست تغییر شیوه از پژوهشی به آموزش محور خود را به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند.

واحد تحصیلات تکمیلی


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر