آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/7/13 یکشنبه
معاونت محترم پژوهش و فناوری:
در خصوص بازگرداندن کتب امانتی به کتابخانه ها

.نامه جناب آقای دکتر کریمی معاونت محترم پژوهش و فناوری در خصوص بازگرداندن کتب امانتی به کتابخانه ها

                🔸روابط عمومی🔸
       🔸دانشگاه پیام نور ماهدشت🔸

 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر