آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/7/13 یکشنبه
مدیر کل امور مالی دانشگاه پیام نور:
در خصوص دیرکرد کتب امانتی به کتابخانه ها

.

نامه جناب آقای عین آبادی مدیر کل امور مالی در خصوص  دیرکرد کتب امانتی به کتابخانه ها

               🔸روابط عمومی🔸
       🔸دانشگاه پیام نور ماهدشت🔸


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر