آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/8/11 یکشنبه
به میزبانی دانشگاه پیام نور استان همدان به صورت مجازی در اسفند ماه سال99
برگزاری دهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور

.

«برگزاری دهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور» به میزبانی دانشگاه پیام نور استان همدان به صورت مجازی در اسفند ماه سال99

شرایط و زمان بندی جشنواره :
1-دانشجویان می توانند جهت ثبت آثار و اطلاع از شرایط و نحوه ارسال آثار به سامانه نشریات دانشجویی به نشانی nashriyeh.pnu.ac.ir مراجعه نمایند.
2-نشریاتی که از بازه زمانی 15 دی 98 لغایت 15 دی 99 منتشر شده باشند می توانند در جشنواره شرکت کنند.
3-دانشجویان فارغ التحصیل اگر در بازه زمانی ذکر شده نشریه داشته باشند می توانند در جشنواره شرکت کنند.
4-مهلت ارسال و ثبت آثار در سامانه تا پایان دی ماه 99 می باشد.
5-مسئولیت پیگیری و صحت اطلاعات در سامانه به عهده مدیر محترم فرهنگی استان ها می باشد.
6-مسئولیت پیگیری نهایی سامانه بر عهده مدیر محترم فرهنگی استان میزبان می باشد.
7-جهت پاسخگویی و توضیحات تکمیلی می توانند با شماره های ذیل تماس بگیرند.
-مسؤل دبیرخانه جشنواره و مدیر محترم فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان جناب آقای ظروفی 08132546844 و کارشناس محترم فرهنگی استان سرکار خانم مجیدی 08132546672

          🔹روابط عمومی 🔹
    🔹دانشگاه پیام نور ماهدشت🔹


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر