آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/8/11 یکشنبه
بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان البرز به صورت الکترونیکی برگزار می کند:
نقاط آسیب پذیر اسنکبار جهانی/دوشنبه12آبانماه ساعت 16

.

بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان البرز به صورت الکترونیکی برگزار می کند: نقاط آسیب پذیر اسنکبار جهانی/دوشنبه12آبانماه ساعت 16/ https://lms.alborz.pnu.ac.ir  

              🔸روابط عمومی 🔸
     🔸دانشگاه پیام نور ماهدشت🔸


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر