آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/9/12 چهارشنبه
اطلاعیه امتحانات دروس عمومی:
آدرس سامانه آزمون دروس عمومی دانشگاه پیام نور در نیمسال اول 1400*1399

.

آدرس سامانه آزمون  دروس عمومی دانشگاه پیام نور در نیمسال اول 1400*1399

https://sanjesh3.pnu.ac.ir

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر