آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/9/17 دوشنبه
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری :
دریافت بسته های آموزشی حمایتی دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

.

        با توجه به شروع سال تحصیلی جدید به علت مواجهه با ویروس کووید 19، آموزش به صورت مجازی وغیر حضوری بودن دانشجویان است.  لذا با استفاده از امکانات مجازی و کانال های ارتباطی کانون همیاران سلامت روان ترتیبی اتخاذ گردید تا دانشجویان ورودی جدید ضمن آشنایی با محیط دانشگاه و مرکز مشاوره، بصورت مجازی بسته های آموزشی حمایتی تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
شایان ذکر است، به همین منظور دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با کمک مراکز مشاوره سایر دانشگاه ها مطالبی را در قالب بروشور، پمفلت، کلیپ ، اینفو، پوستر و ... تهیه نموده که در لینک های ذیل قابل دسترسی می باشد.


لینک مطالب:

http://iIransco.org/Clips-podcasts.zip
http://iransco.org/ Pictures.zip
http://iransco.org/Brochure.zip


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر