آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/9/17 دوشنبه
روابط عمومی دانشگاه پیام نور ماهدشت:
بخشنامه نحوه ثبت مرخصی زایمان در پیشخوان سامانه جامع گلستان

.

در راستای ارائه خدمات غیر حضوری به دانشجویان امکان در خواست مرخصی زایمان در سامانه جامع گلستان در بخش پیشخوان به شرح ذیل فراهم شده است:

  1. اقدام دانشجو : منوی پیشخوان/ بررسی مشکلات آموزشی در سامانه گلستان/ ثبت درخواست/ بارگذاری مدارک و مستندات پزشکی/ تایید نهایی مطابق تصویر شماره یک پیوست

  2. بررسی مرکز / واحد: درخواست دانشجو جهت تایید به کارشناس آموزش با خدمت 3/ رئیس مرکز با خدمت 6/ کاربر آموزش استان با خدمت 55 ارسال و پس از تایید نهایی توسط کاربر آموزش استان با رعایت مقررات مربوط خروجی اطلاعات در گزارش 1301 با نوع درخواست 36 برای استان قابل گزارش می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر