آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/10/1 دوشنبه
روابط عمومی دانشگاه پیام نورماهدشت:
دستورالعمل انجام امور کنسولی((صدور ، تمدید و انتقال اقامت تحصیلی از گذرنامه عادی به الکترونیکی دانشجویان (بین الملل )

.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر