آموزش،تحصیلات تکمیلی
1399/10/24 چهارشنبه
azmoon.pnu.ac.ir
تاریخ و ساعت آزمون مجدد دروس عمومی در فایل پیوست زیر قابل مشاهده می باشد.

.

 توجه فرمایید مطابق پیوست، از تاریخ 99/10/10 نوبت اول امتحانات به یک ساعت بعد از اخرین ساعت آزمونی منتقل  شد. لازم به ذکر است آزمون فارسی در نوبت 17:30 فقط برای استانهای همدان و البرز و آزمون دانش و جمعیت خانواده با کد در ساعت 11:30فقط برای استان خراسان رضوی دارای تغییر می باشد.


 تاریخ و ساعت آزمون مجدد دروس عمومی در فایل پیوست زیر قابل مشاهده می باشد. 

ساعت و تاریخ آزمون مجدد درفرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس ورزش 1-ورزش ويژه- تربيت بدني ويژه
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس فارسی
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس تفسيرموضوعي نهج البلاغه

ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس انديشه اسلامي 2
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس ارزشهاي دفاع مقدس
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس انديشه سياسي امام خميني
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس انقلاب اسلامي ايران
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس آيين زندگي (اخلاق كاربردي )

ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس تفسيرموضوعي قرآن


قابل توجه دانشجویان: شرکت در آزمون مجدد اختیاری بوده و در صورت حضور در آزمون، ملاک نمره دوم می باشد. 

لینک خبر:
 http://azmoon.pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/732106/739637/1828487/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-1400-1399

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر