برنامه ریزی
1398/7/24 چهارشنبه
https://reg.pnu.ac.ir/home/Default.htm
آخرين مهلت انتخاب واحد تا تاريخ 27 مهرماه مي باشد

.

آخرين مهلت انتخاب واحد تا تاريخ 27 مهرماه مي باشد.لطفا در اسرع وقت اقدام نماييد.

https://reg.pnu.ac.ir/home/Default.htm


روابط عمومی
دانشگاه پیام نور ماهدشت

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر