برنامه ریزی
1398/10/23 دوشنبه
اداره کل روابط عمومی:
آخرین مهلت ثبت نمره میان ترم توسط اساتید 98/10/30 اعلام می شود.

.

به جهت مساعدت با دانشجویان محترم، آخرین مهلت ثبت نمره میان ترم توسط اساتید 98/10/30 اعلام می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر