برنامه ریزی
1399/1/26 سه‌شنبه
درس کارآموزی در برخی از رشته های مهندسی مقطع کارشناسی دارای ارزش واحدی صفر
این دروس بصورت عملی کم هزینه اعلام شده است.

.

پیرو نامه مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی:  درس کارآموزی در برخی از رشته های مهندسی مقطع کارشناسی دارای ارزش واحدی صفر است که طی نامه واصله این دروس بصورت عملی کم هزینه اعلام شده است.


       روابط عمومی
دانشگاه پیام نورماهدشت

 

ردیف

کد درس

نام درس

رشته

1

1320090

کارآموزی1

مهندسی راه آهن

2

1320091

کارآموزی2

مهندسی راه آهن

3

1317197

کارآموزی

مهندسی شیمی و نفت

4

1315299

کارآموزی

مهندسی خودرو

5

1511021

کارآموزی

مهندسی فناوری اطلاعات

6

1311038

کارآموزی

مدیریت اجرایی

7

1312020

کارآموزی

مهندسی مدیریت پروژه


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر