برنامه ریزی
1399/2/10 چهارشنبه
معاون محترم پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر کریمی
استفاده از دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر