برنامه ریزی
1399/4/25 چهارشنبه
کلاس های مجازی دانشگاه پیام نور
نحوه ورود دانشجویان به سامانه ال ام اس

.

کلاس های الکترونیکی ویژه ترم تابستان
🌐http://lms.tpnu.ac.ir
📌 نحوه ورود دانشجویان⬅️
  نام کاربری: شماره دانشجویی
 رمز عبور :کد ملی

کلاس های الکترونیکی نیمسال اول و دوم استان البرز
 🌐 http://lms.alborz.pnu.ac.ir
📌 نحوه ورود دانشجویان⬅️
  نام کاربری: شماره دانشجویی
 رمز عبور :شماره دانشجویی

کلاس های الکترونیکی سراسری  :
🌐http://lms.pnu.ac.ir/login/index.php
نام کاربری: شماره دانشجویی
 رمز عبور :کد ملی

نکته :حتما از مرورگرهای کوروم و فایرفاکس استفاده شود.
         🌸روابط عمومی 🌸
💐دانشگاه پیام نورماهدشت💐


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر