برنامه ریزی
1399/6/30 یکشنبه
قابل توجه دانشجویان عزیز
لینک ورود به سامانه آموزش الکترونیکی استان البرز

.

قابل توجه دانشجویان عزیز

لینک ورود به سامانه آموزش الکترونیکی استان البرز
Lms.alborz.pnu.ac.ir

لینک ورود به سامانه آموزش الکترونیکی منطقه یک
Lms.tpnu.ac.ir


نام کاربری ورمز ورود  دانشجویان به سامانه آموزش الکترونیکی استان البرز شماره دانشجویی و اساتید محترم کد استادی  میباشد.

نام کاربری ورمز ورود به سامانه آموزش الکترونیکی منطقه ۱ کشوری شماره دانشجویی و کد ملی میباشد.   

                🔹روابط عمومی🔹
     🔹دانشگاه پیام نور ماهدشت🔹


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر