برنامه ریزی
1399/9/3 دوشنبه
روابط عمومی دانشگاه پیام نور ماهدشت:
علت عدم امکان مشاهده ی بعضی از گزارش ها و پردازش ها در سیستم گلستان برای بعضی از دانشجویان

.

🛑علت عدم امکان مشاهده ی بعضی از گزارش ها و پردازش ها در سیستم گلستان برای بعضی از دانشجویان

✅دانشجویان عزیز دقت کننددر صورتی که بعد از ورود به سیستم گلستان خود مشاهده کردید که تعدادی از گزینه ها در سمت راست کم شده (همانند اطلاعات جامع یا مشاهده ی نتایج آزمون) یا سیستم  تعدادی از گزارش ها را برای شما اجرا نمی کند( همانند گزارش 423 که برگ انتخاب واحد بعد از ثبت نام است) ، علت این تغییر این است که طبق روال هر ترم، بعد از اعمال پایان ثبت نام توسط سازمان مرکزی دانشگاه در هر ترم( در ترم 3991، پایان ثبت نام اول آذر99 اعمال شده) تعدادی از گزارش ها و پردازش ها برای دانشجویان بدهکارغیر فعال می گردد؛ لذا لازم است دانشجویان عزیز به منظور دسترسی به گزارش ها و پردازش های مورد نظر خود، نسبت به پرداخت بدهی شهریه ترم جاری و ترم های قبل اقدام کنند

⭕️یادآوری می کند، گزارش 101بعلت اعمال اتمام ثبت نام برای تمام دانشجویان اعم از بدهکار و فاقد بدهی فاقد اطلاعات برای نمایشست و دانشجویان بعد از پرداخت بدهی، می توانند برگ انتخاب واحد خود را از گزارش 423 دریافت کنند.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر