امتحانات
1399/1/31 یکشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان:
فعال شدن سامانه ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان

.

در راستای ارزیابی کیفیت عملکرد آموزشی ، دانشجویان می توانند از تاریخ 99/1/30 لغایت 99/2/20 با مراجعه به سیستم گلستان در ارزشیابی و نظرخواهی اساتید شرکت نمایند


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر