امتحانات
1399/10/24 چهارشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان :
اطلاعیه های جدید و مهم مربوط به آزمون مجدد و تغییر ساعت و تاریخ بعضی از دروس عمومی

.

🔰فایل شماره 1🔰     آزمون مجدد دروس عمومی

🔰فایل شماره 2🔰     تاریخ و ساعت اصلاح شده دروس عمومی
❇️ آزمون درس فارسی عمومی با کد 1213209 برای استان های همدان و البرز از ساعت 17:30 به 19:30

❇️آزمون درس دانش خانواده و جمعیت با کد 1233044 برای استان خراسان رضوی از ساعت 11:30 به 14:30
در همان تاریخ قبلی تغییر یافت.

⚠️ توجه کنید فقط ساعت آزمون برای استان های ذکر شده تغییر یافته، به کد درس نیز توجه فرمائید. 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر