امتحانات
1401/6/2 چهارشنبه
اطلاعیه مهم امتحانات ریزشی:
لیست آزمون الکترونیکی روز شنبه پنجم شهریور

.

لیست آزمون الکترونیکی روز شنبه پنجم شهریور ساعت8:30لیست آزمون الکترونیکی روز شنبه پنجم شهریور ساعت10:30
لیست آزمون الکترونیکی روز شنبه پنجم شهریور ساعت13:30


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر