فارغ التحصیلان
1399/3/7 چهارشنبه
بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری و الزام حضور کلیه کارکنان در ادارات ابلاغ شد
ساعت کاری کلیه کارکنان ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ شد

.

# ساعات کاری کارکنان اداری #

با عنایت به اطلاعیه ارسالی از طرف سازمان مرکزی در خصوص نحوه فعالیت و حضور کارکنان اداری دانشگاه، موارد ذیل را  به استحضار  مراجعین محترم می رساند:

1-    از تاریخ  ۹۹/۰۳/۱۰ دورکاری از سیستم کاری دانشگاه حذف و روزهای کاری مطابق روال عادی و  با یک ساعت کاهش موظفی روزانه (7:30 لغایت 14:30) اعمال می شود. بدیهیست از این تاریخ هیچگونه دورکاری اعمال نخواهد شد.
2-     ساعت کاری در روزهای  شنبه تا چهارشنبه از ۰۷:۳۰تا۱۴:۳۰ می باشد.
3-    بعد از ساعت 14:30 اضافه کاری اعمال نخواهد شد، و حضور کارکنان بعد از این ساعت خنثی می باشد.
4-    ساعت کار برای کلیه همکاران بصورت یکسان، از ساعت 7:30 تا 14:30 می باشد و کاهش ساعات کار ( از جمله: فرزند زیر دو سال، فرزند زیر 6 سال و ....) در سیستم حضور و غیاب قابل اعمال نیست.


با عنایت به مندرجات فوق، برای کارکنانی که کمتر از روزهای مقرر در محل کار حضور داشته و یا پرسنلی که مدارک خود را برای اخذ تایید پزشک معتمد دانشگاه به منظور استفاده از مرخصی استعلاجی، تا تاریخ 1399/4/1به امور اداری تحویل ننمایند، در سامانه erp مرخصی استحقاقی ثبت خواهد شد.

امور اداری دانشگاه پیام نور
 استان البرز


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر