اموردانشجویی،تربیت بدنی
1398/7/10 چهارشنبه
توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران
اعطای وام با کارمزد 2/8 درصد به دانشجویان

.

تفاهم نامه  بانک قرض الحسنه مهر ایران با دانشگاه پیام نور جهت اعطای وام به دانشجویان

        🔶روابط عمومی 🔶
🔵دانشگاه پیام نور ماهدشت🔵 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر