اموردانشجویی،تربیت بدنی
1398/11/2 چهارشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان:
اعمال جریمه دیرکرد کتب و منابع درسی که از کتابخانه دانشگاه به امانت برده شده است

.

اطلاعیه کتابخانه دانشگاه پیام نور ماهدشت:
دانشجویانی که از ترم قبل و پیش تر از آن کتاب و منابع درسی از کتابخانه دانشگاه به امانت برده اند با توجه به اتمام زمان معین شده هرچه سریعتر تا 20بهمن 1398 نسبت به تحویل کتابها اقدام نمایند با عنایت به بخشنامه پیوستی ذیل درغیراین صورت دانشگاه اسامی افرادی که نسبت به تحویل کتابها اقدامی انجام نداده اند را طی لیستی جهت اخذ جریمه و دیرکرد به واحد مالی دانشگاه پیام نور استان البرز ارسال می نماید .بخشنامه 1
بخشنامه 2
فايل هاي مربوطه :
N!71892946.doc200.704 KB
N!80495852.doc207.872 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر