اموردانشجویی،تربیت بدنی
1399/2/24 چهارشنبه
اطلاع رسانی شیوه نامه :
بهره مندی دانش آموختگان برتر شاغل در شرکت ها و موسسات تحقیقاتی دانش بنیان از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی (تسهیلات نظام وظیفه فناور)

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر