اموردانشجویی،تربیت بدنی
1399/7/29 سه‌شنبه
واحد تربیت بدنی دانشگاه:
هفته تربیت بدنی و ورزش بر پهلوانان و رادمردان مکتب جوانمردی مبارک.

.

           🏆تربیت بدنی 🥇
🏓دانشگاه پیام نور ماهدشت🥋

02637311935
داخلی 302


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر