اموردانشجویی،تربیت بدنی
1399/9/27 پنجشنبه
روابط عمومی دانشگاه پیام نور ماهدشت:
تألیف کتاب *سپهر واژگون*توسط سرکارخانم منصوره سیاحی دانشجوی دانشگاه پیام نور

.

تألیف کتاب *سپهر واژگون*توسط سرکارخانم"منصوره سیاحی" دانشجوی دانشگاه پیام نور وشهروند محترم شهرماهدشت به اطلاع می رساند: پیرو موافقت شورای فرهنگی دانشگاه، دانشگاهیان محترم می توانند جهت تهیه کتاب مذکور و تقویت انگیزه تألیفات دانشجویی و همچنین کمک مالی به دانشجویان  با وضعیت معلولیت های حاد جسمانی ،با شماره تماس دانشجو سرکار خانم *منصوره سیاحی* ارتباط برقرار نمایند.09224751586
این کتاب در خصوص شرح حال بیماران دیستروفی عضلانی  و شرح حال و مشکلات نویسنده و ... می باشد.
       ✅امور فرهنگی✅
✅دانشگاه پیام نور ماهدشت✅ 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر