اطلاعیه ها
1399/3/11 یکشنبه
جشنواره ملی کرونا و رسانه به میزبانی استان البرز و دوجشنواره دیگر
پوستر جشنواره خاطره نویسی و خاطره گویی به میزبانی استان قزوین و پوستر جشنواره فیلم و عکس به میزبانی استان لرستان و همچنین پوستر جشنواره ملی کرونا و رسانه به میزبانی استان البرز،

.

جشنواره ملی کرونا و رسانه به میزبانی استان البرز و دوجشنواره دیگر
پوستر جشنواره خاطره نویسی و خاطره گویی به میزبانی استان قزوین و پوستر جشنواره فیلم و عکس به میزبانی استان لرستان و همچنین پوستر جشنواره ملی کرونا و رسانه به میزبانی استان البرز، 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر